ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΕΛΕΓΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Choose a day

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΙΚΑ

Αγαπημένα ελαφρολαϊκά τραγούδια από Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Μητροπάνο, Πουλόπουλο, Μοσχολιού, Πάριο, κτλ.

8:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

9:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

12:00 pm

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

ΤΡΙΤΗ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΙΚΑ

Αγαπημένα ελαφρολαϊκά τραγούδια από Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Μητροπάνο, Πουλόπουλο, Μοσχολιού, Πάριο, κτλ.

8:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

9:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

12:00 pm

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΙΚΑ

Αγαπημένα ελαφρολαϊκά τραγούδια από Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Μητροπάνο, Πουλόπουλο, Μοσχολιού, Πάριο, κτλ.

8:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

9:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

12:00 pm

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΙΚΑ

Αγαπημένα ελαφρολαϊκά τραγούδια από Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Μητροπάνο, Πουλόπουλο, Μοσχολιού, Πάριο, κτλ.

8:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

9:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

12:00 pm

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΙΚΑ

Αγαπημένα ελαφρολαϊκά τραγούδια από Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Μητροπάνο, Πουλόπουλο, Μοσχολιού, Πάριο, κτλ.

8:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

9:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

12:00 pm

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΙΚΑ

Αγαπημένα ελαφρολαϊκά τραγούδια από Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Μητροπάνο, Πουλόπουλο, Μοσχολιού, Πάριο, κτλ.

8:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

9:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

10:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

5:00 am

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

7:00 am

View more

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΑΙΚΑ

Μοντέρνα και λαϊκά. Νέες ακυκλοφόρητες επιτυχίες. Όλα είναι εδώ.

5:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

8:00 pm

View more

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Το δημοτικό τραγούδι είναι εδώ.

9:00 pm

View more

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΑ

Γνήσιο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια με πολύ νταλκά, καημό και μόνο πενιές.

2:00 am

View more

ΛΑΙΚΑ ΣΟΥΞΕ

Λαϊκά τραγούδια της νύχτας.

3:00 am

View more

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ 87,6 στην Άρτα, συντροφεύει τους ακροατές και είναι στην υπηρεσία του κάθε επαγγελματία, από το 1995.

Το ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ, με τον κατάλληλο τρόπο, φροντίζει το μήνυμά σας να φτάσει αμέσως στον καταναλωτή.

Το πρόγραμμα του ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ, είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, έτσι ώστε, να καλύπτει τις προτιμήσεις, του μεγαλύτερου ποσοστού των ακροατών και να στοχεύει στο κοινό που έχει ενεργό συμμετοχή στην αγορά, με την ιδιότητα του καταναλωτή.

Το σήμα του ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ, καλύπτει, όλο το Νομό Άρτας και τμήματα των Νομών: Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και περιοχές από Ιθάκη και Κεφαλονιά.

Στο ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ ακούτε Ελληνική μουσική, νέες κυκλοφορίες, αλλά και επιλεγμένες παλιότερες κυκλοφορίες. Παραδοσιακά, Μοντέρνα, Λαϊκά, Παλιά Λαϊκά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Δημοτικό τραγούδι με αρκετές ώρες την ημέρα. Το μεσημέρι 12:00 με 17:00 και το βράδυ 21:00 με 02:00. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, από 12:00 έως 17:00, μεταδίδεται ζωντανή εκπομπή, με Δημοτικά τραγούδια, με επιλογές και αφιερώσεις των ακροατών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Άρτα - 19 Sep
31° C 18° C

Καθαρός

26° C

  • Thu

  • Fri

  • Sat

  • Sun

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΡΑΔΙΟ ENA 87.6

Κορφοβούνι Άρτας
471 50 Άρτα
Τ: 2681023456
F: 2681023456
Κ: 6977678910
E: info@radio1arta.gr